Bovenplaatselijke organisaties Bovenplaatselijke organisaties

Buurgemeenten West-Betuwe

Sinds een aantal jaren functioneert het West Betuwe Jeugd Overleg. Met veel inzet worden door de gemeenten Deil en Enspijk, Rumpt, Beesd, Rhenoy en Gellicum en Acquoy activiteiten ontplooid, die gericht zijn op jongeren uit deze gemeenten. Voorbeelden daarvan zijn de wandeling in de Paasnacht (de nacht doorwandelen van kerk naar kerk) en het LingeEvent (bijvoorbeeld vlotten bouwen met BBQ). Beide activiteiten zijn de afgelopen jaren georganiseerd. Ook zijn er plaatselijk wel jeugddiensten, die regionaal worden aangekondigd.
Groot Geldermalsen

Verder is Deil / Enspijk vertegenwoordigd in de Raad van Kerken van Groot-Geldermalsen, die een "platform" wil zijn van de Hervormde, Gereformeerde, Rooms Katholieke, Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten / parochies in Geldermalsen. Deze Raad van Kerken organiseert o.a. eenmaal per jaar in één van de dorpen een oecumenische dienst.

Onze plaats binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN)

De WerkgemeenschapTuil, waaronder de Protestantse Gemeente Deil en Enspijk valt, is bedoeld voor de onderlinge toerusting en pastorale zorg van predikanten. De werkgemeenschap omvat ruwweg het gebied tussen Geldermalsen en Vuren. De werkgemeenschap komt zo'n drie keer per jaar bijeen.

Onze gemeente maakt deel uit van de classis Bommel. Hierin zijn kerkenraden uit het gebied vertegenwoordigd. Deil en Enspijk worden in de classis vertegenwoordigd door 2 kerkenraadsleden. De Classis vaardigt één van haar leden af naar de Synode (het overkoepelende orgaan van de PKN). In Classis en Synode worden landelijke thema's besproken.

Het Landelijk Dienstencentrum van de PKN zetelt in Utrecht: Joseph Haydnlaan 2a. Vvoor meer informatie kunt u kijken op de site van de PKN, www.pkn.nl).

terug
 
 
Geslaagde dorpsmarkt Enspijk
Lees verder: Wie zijn wij-Kerkbeheer.
 
Moldavië 2018
POZM-POZA gaan weer naar Moldavië, hun laatste actie is op 27 mei (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 mei 2017)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.