Kerkbeheer Kerkbeheer

Het is de taak (en de zorg) van de kerkrentmeesters  om te zorgen voor een financiële basis waarop het huis, dat onze gemeente wil zijn, ook in de toekomst kan blijven staan.

College van kerkrentmeesters

Binnen het takenpakket van kerkbeheer vallen de financiering van predikantsplaats, de vergoedingen aan organisten, vrijwilligers, godsdienstonderwijs op de basisscholen en het financieel beheer van onroerende en roerende goederen.
Het college van kerkrentmeesters wil de kerkelijke gebouwen in Deil en Enspijk niet alleen in stand te houden, maar ook hun conditie waarborgen middels een onderhoudsplan. Tevens worden de gebouwen geëxploiteerd om allerlei activiteiten onderdak te bieden (vergaderingen, soos 60+, tienersoos, koorrepetities, kinderkerkclub, kinderoppas, verhuur aan derden).
De continuïteit van de gemeente wordt mede bepaald door de inkomsten die de jaarlijkse Aktie Kerkbalans oplevert, de collectes en de opbrengsten van de jaarmarkten in Deil en Enspijk.
Tenslotte ontvangen de kerkrentmeesters inkomsten uit de pacht van landerijen en uitkeringen uit het Verstegenfonds (een fonds dat ruim 30 jaar geleden is ingesteld op basis van de wilsverklaring van Verstegen, die daarin opdracht gaf een deel van het vermogen te beleggen teneinde met het rendement van deze belegging de predikantsplaats in Deil en Enspijk zo lang mogelijk in stand te houden).

De financiële positie van onze gemeente

Twee kerkgebouwen, twee gemeenschapsgebouwen, een kosterswoning en een pastorie: het is een zware financiële belasting voor de gemeente. In 2005 is er een gemeenteavond geweest over de vraag hoe we deze verantwoordelijkheid in de toekomst gestalte kunnen blijven geven. Naar aanleiding van die gemeenteavond is er een adviesgroep samengesteld, die inmiddels een veelzijdig pakket aan mogelijke maatregelen heeft uitgewerkt waardoor er voor de lange termijn een gezonde financiële basis voor ons gemeentewerk zal zijn. In seizoen 2009-2010 is een commissie ingesteld die zich bezighoudt met de mogelijkheden van ’t Oude Schooltje en kosterswoning in Enspijk. In deze commissie zitten de kerkrentmeesters samen met vertegenwoordigers uit het dorp Enspijk. Er zal bovendien een commissie ingesteld worden die zich zal buigen over de mogelijkheden van vermogensontwikkeling  en beheer kerkelijke goederen.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer voor betalingen en ontvangsten van de Kerkbeheer Deil & Enspijk is:
RABO rekeningnummer 3812.24.937
t.n.v. Het college van kerkrentmeesters P.K.N. Deil & Enspijk

Verjaardagsfondsen

In beide dorpen is een verjaardagsfonds. De opbrengst van dit fonds is bestemd voor onderhoud en restauratie van de orgels in Deil en Enspijk. Medewerkers van deze verjaardagsfondsen geven bij gemeenteleden op of rond hun verjaardag een felicitatiekaartje af. En natuurlijk kunt u dan een bijdrage voor het onderhoud van de kerk in uw dorp in de collectebus doen.

Restauratie en onderhoud

Grote onderhoudsklus aan het kerkorgel van Deil gerealiseerd
Voorjaar 2017

Al de nodige tijd is er ook in de diensten gecollecteerd met het doel om het benodigde groter onderhoud aan één van onze twee unieke orgels van Deil& Enspijk uit te voeren. Waar we een vergelijkbare klus aantal jaren geleden in Enspijk hebben gedaan, was het nu de beurt aan Deil. Voorwaar een stevige klus, waar de orgelbouwer firma Reil weer heeft laten zien wat het in huis heeft. Het gehele orgel is letterlijk uit elkaar gehaald en heeft op cruciale punten onderhoud en verbeteringen ondergaan, met een uitstekend klinkend resultaat.
De firma Reil is tijdens deze klus van een drietal weken ondersteund door Sini van Steenis, die met veel toewijding en zeker veel tijd aan het werk is geweest. Daarvoor heel veel dank namens onze gemeente, ook hier weer een prachtig voorbeeld van een vrijwilliger die zijn steen (zeker geen steen”tje”) bijdraagt aan onze gemeente.
Momenteel wordt gewerkt aan een fotoserie met beschrijvingen die we in de kerk op zullen stellen zodat iedereen een indruk kan gaan krijgen van deze grote en succesvolle klus!

Januari 2017:
Groot onderhoud orgel Deil is gestart


 

Jaarmarkten

Van zowel de Jaarmarkt in Deil als de Dorpsmarkt in Enspijk is de opbrengst bedoeld voor onderhoud van de respectievelijke kerkgebouwen.
De Dorpsmarkt in Enspijk wordt meestal gehouden op de derde zaterdag in juni (vanaf 17.00 uur 's middags).
De Jaarmarkt in Deil wordt meestal gehouden op de eerste zaterdag na de zomervakantie van de basisscholen (in de speeltuin, vanaf 's middags 14.00 uur).

Jaarmarkt in Deil

Jaarmarkt 2017

De Deilse jaarmarkt op 26 augustus bij Scheepswerf Van Rijnsoever heeft het mooie bedrag opgeleverd van ruim 9000 euro bruto, netto opbrengst 7200 euro!
We willen de vele medewerkers en bezoekers daarvoor hartelijk danken!
 

Jaarmarkt 2016

De zaterdag 27 augustus in de speeltuin van Deil gehouden jaarmarkt was een groot succes: de markt bracht netto € 8000 op, de jaarmarktcommissie is hier zeer tevreden mee. Het was erg warm maar desondanks was de belangstelling groot.
Er was weer een terrasje ingericht waar de beroemde Deilse pannenkoeken en drankjes konden worden genuttigd. Het grote koekrad draaide op volle toeren en ook dit jaar waren de kinderen weer gekomen om op hun vrijmarkt speelgoed te verkopen. Muziekvereniging van de Volharding zorgde voor de muzikale omlijsting. De opbrengst is bestemd voor onderhoud en restauratie van de kerk van Deil. We willen alle vrijwilligers hierbij bedanken voor hun geweldige inzet !
Namens de Jaarmarktcommissie: Peter van der Veer.
 
 

Dorpsmarkt Enspijk

Dorpsmarkt 2017

Enspijk kan met plezier terug kijken op de 45e editie van haar Dorpsmarkt.
Vanaf 17.00 uur werden vele spullen snel verkocht. Het rad van avontuur draaide als vanouds. Eten en drinken vonden gretig aftrek. Muziekvereniging “De Volharding” zorgde voor een sfeervolle muziek. En wat was het druk en supergezellig! Vele oude bekenden en bekende ouderen ontmoeten elkaar. Hulde en dank aan alle vrijwilligers die elk jaar weer tijd en energie stoppen in dit mooie evenement.
En er was een record netto opbrengst van EUR 8.800,-. Dit bedrag zal worden gebruikt voor onderhoud aan de kerk en tuin in Enspijk.
Winnende nummers grote verloting, prijs 1 t/m 10 :
1669, 1064, 951, 1652, 1559, 1289, 1138, 1332, 1202 en 1359.
Marktverloting: 740/blauw
Alle prijswinnaars hebben hun prijs ontvangen.
Informatie: Gerrit de Jager

Dorpsmarkt 2016

Enspijk kan met een goed gevoel terug kijken op de 44e editie van haar dorpsmarkt. Vanaf 17.00 uur werden de vele spullen verkocht. Het rad van avontuur draaide als vanouds en de pannenkoeken, tompouces, saté en friet vonden gretig aftrek. De muziekvereniging “De Volharding” zorgde voor een sfeervol concert. Het was voor velen een ontmoeting met oude bekenden op het gezellige terras. Dankzij de inzet en samenwerking van vele vrijwilligers bedroeg de netto opbrengst  €6.800,-. Dit bedrag zal worden gebruikt voor onderhoud aan kerk en tuin in Enspijk. 
Winnende nummers grote verloting, prijs 1t/m 10 :
2842, 2634, 2210, 2045, 2174, 3106, 2088, 2643, 2016 en 2707
Marktverloting:  space scooter / 416
Informatie: Gerrit de Jager, 0345-651824

 


 

terug
 
 
Onvoorwaardelijke liefde
Diaconie verdubbelt de opberngst voor deze veertigdagenactie (Wie zijn wij-Werkgroep ZWO).
 
Jeugdmuziekdagen 2018
In Zwolle van 10 t/m 12 mei (meer onder Nieuws-Later dit jaar)
 
Foto's (oud) Enspijk
Het de bedoeling om in de Dorpskamer een verzameling (oude) foto’s van Enspijk en haar inwoners aan te leggen. meer
 
Moldavië 2018
POZM-POZA gaan weer naar Moldavië (Jeugd-Specials voor het laatste nieuws), Hun nieuwe actie: verkoop van rookworsten.
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 mei 2017)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.